03

Návštěva zdravotní záchranné služby v Čimelicích.

V rámci seznamování dětí s částmi lidského těla, orgánů a smyslů, navštívila třída včeliček a motýlků zdravotní záchrannou službu v Čimelicích, kde je přivítala záchranářka paní Bučková a záchranář pan Zdeněk. V krátkosti děti seznámili s tím, kdy volat záchranku, jaké číslo vytočit a co je třeba záchranářům sdělit, aby se včas mohli dostavit k pacientovi, který potřebuje naléhavou pomoc. Poté měly děti možnost si prohlédnout vybavení sanitky,  poslechnout si činnost srdíčka pomocí fonendoskopu. Odvážní si vyzkoušeli lehátko v sanitce a fixaci nohy pomocí nafukovací dlahy. Akce se všem moc líbila a děti byly obohaceny o nové prožitky. Velké poděkování patří oběma záchranářům za ochotu, milý přístup a drobné dárky, které dětem věnovali.

03 02 01

06 05 04

Autor příspěvku: zscimelic