zkousky

Přijímací řízení na SŠ 2021/2022

Žáci 9. třídy už dostali dvě předvyplněné přihlášky na střední školy. Jejich úkolem je teď doplnit školy, na kterých by chtěli od září studovat a do 1.března poslat na vybrané školy.

Ředitelé středních škol již museli na stránkách škol vyvěsit kritéria přijetí na SŠ (tj. zda budou probíhat jednotné přijímací zkoušky, nebo školní; jaký bude v hodnocení podíl z PZ a jaký z prospěchu na ZŠ atd.).

Zápisové lístky, které žák uplatní při konečném výběru SŠ, si vyzvednou rodiče v kanceláři ZŠ do 15. března.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 12. a 13.4.2022. Střední školy zasílají Testy Cermatu, který je ohodnotí a lepší z obou výsledků posílá nejpozději 28.4. zpět na střední školy.

Přijaté žáky zveřejní SŠ pod daným kódem na internetových stránkách, nepřijaté žáky SŠ informují písemně.

Pokud se žáci nedostanou na zvolenou střední školu, mohou zákonní zástupci podat  odvolání proti rozhodnutí ředitele školy do tří pracovních dnů ode dne oznámení nepřijetí.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. 

Zieglerová

Autor příspěvku: zscimelic