venec

PROGRAM MŠ PROSINEC

ADVvenecENT

Byl a je dobou očekávání, jde vlastně o přípravnou dobu na vánoční svátky, která se ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. V té době se dodržuje půst, zpívají se adventní písně a vše se už točí kolem příprav na Vánoce. Adventní věnec patří k nerozšířenějším tradicím vánoc.

 

Ve čvrtek 1. 12. – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s pohádkou

certi„ O NEPOVEDENÉM ČERTÍKOVI“

v podání divadla Kos z Českých Budějovic

Začátek: 1030 hod.

Vstupné + balíček: 160,- Kč

SVATÁ BARBORA 4.12.

Třešňovým větvičkám, které řežeme 4. 12. se říká Barborky a necháváme je v teple

do vánoc vykvést.

V pondělí 5. 12. navštíví děti MŠ ČERTOVSKÝ REJ v ZŠ.

V úterý 6. 12. si budou děti MŠ vyrábět VOSKOVÉ OZDOBY pod vedením paní B. Koudelkové.

Začátek: 8. 30 hod.

Vstupné: 65,- Kč

Ve středu 7. 12 . SETKÁNÍ DŮCHODCŮ – vystoupení předškoláků v restauraci

 Na Hvížďalce v 15.00 hod.

vetevStředa 14. 12. – VÁNOČNÍ POSEZENÍ V MŠ.

 Zveme všechny rodiče strávit příjemné předvánoční odpoledne

 se svými dětmi v MŠ.

 Začátek: 15 30 hod. v I., II. a III. třídě.

Program:

Krátké vánoční vystoupení dětí.

Rukodělné práce s vánoční tematikou pod vedením pí. P. Geschvandtnerové a pí. R. Hovorkové, pí. M. Lukešové a pí. B. Koudelkové, která dodá potřebný materiál a stanoviště bude zajišťovat pí. I. Kostínková.

Součástí předvánočního odpoledne bude „ VÁNOČNÍ JARMARK“, kde si můžete zakoupit drobné výrobky s vánoční tematikou – cena dobrovolná.

Výrobky do jarmarku můžete do MŠ nosit od 1. 12. do 12. 12. 2022.

Děkujeme za spolupráci.

Výtěžek z prodeje bude použit na úhradu materiálu do tvořivých dílen předvánočního odpoledne. / Bližší informace podají učitelky na třídách. /

Po vystoupení dětí budou jednotlivé činnosti na výrobu vánočních výrobků rozdělené o jednotlivých tříd. Všichni si tak budou moci vyzkoušet, co je zajímá.

Materiál na výrobky je z části zajištěn sponzorským darem a ostatní zajistíme z prostředků MŠ.

V pátek 16. 12. se v MŠ uskuteční VÁNOČNÍ ČTENÍ s paní P. Hermanovou.

stromecekPondělí 19. 12. – VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ.

Tento den se na třídách rozsvítí vánoční stromečky s nadílkou.

Děkujeme rodičům, kteří se finančními prostředky podíleli na zakoupení dárků pod stromeček.

Úterý 20. 12. – VÁNOČNÍ POHÁDKA – „ O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA“

zpevVánoční pásmo žáků ZŠ Čimelice v restauraci Na Hvížďalce.

Začátek: 930 hod.

OD 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – MŠ UZAVŘENA.

Provoz MŠ zahájen v úterý 3. 1. 2023.

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje kolektiv MŠ.

Autor příspěvku: zscimelic