Projekt „Výzva č. 57 – Finanční podpora z OP VK – IP“

Naše škola je zapojena do projektu „Výzva č. 57 – Finanční podpora z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs č.57“ .Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Díky prostředkům získaným z výzvy č. 57 naše základní škola vybavila školní dílny několika novými stroji a ručními nástroji. Z prostředků byla zakoupena např. pásová pila na kov, srovnávačka a protahovačka, pásová bruska na kov a zařízení k odsávání pilin. Dále pokosová pila a závitořezná sada. Část prostředků byla věnována na nákup robotických stavebnic. Vše využívají žáci při hodinách pracovního vyučování a v zájmových činnostech na hodinách robotiky.

Autor příspěvku: zscimelic