podporovatel-logo

Řešení vrstevnických vztahů

Logo MŠMT

V letošním roce v rámci projektu Řešení vrstevnických vztahů plánujeme pokračovat v práci na zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky a vylepšení celkového klima v třídních kolektivech. Snažíme se naučit žáky řešit problémy vlastními silami s pomoci a koučinkem učitele-garanta. Problémy se plánuje řešit podle situaci ve třídách a podle potřeby. Žáci si mohou sami diagnostikovat problémy tak, jak je vnímají (šikanu, vztahy mezi žáky ve třídě, používaní nespisovných slov apod.). Učí se  jak k podobným problémům přistupovat a jak je řešit. Projekt plně respektuje to, že činnost bude z velké části závislá na samotné iniciativě žáků, kteří sami vědí, co jim ve škole vadí a v čem vidí problémy.

Autor příspěvku: zscimelic