Návštěva hasičů.

Školní rok 2021/2022. Provoz mateřské školy

Provozní doba

Mateřská škola je otevřena denně od pondělí do pátku od 6:00 do 16:30 hod.

Děti přicházejí v doprovodu rodičů od 6:00 do 8:30 hod, poté se budova zamyká!
Děti se vydávají rodičům v poledne od 12:00 do 12:30 hod. a odpoledne             od 14:45 do 16:30 hod. / nebo po dohodě s učitelkou podle potřeby/.

Z MŠ smí odvádět děti pouze rodič nebo pověřené osoby / příbuzní, sourozenci…./. Pověřené osoby mladší 18 let musí mít písemné zmocnění k odvádění dětí z MŠ podepsané zákonným zástupcem.

Věci potřebné do školy

  • Obuv na přezutí– zdravotně vhodná (naprosto nevhodné jsou pantofle a nyní moderní obuv CROCS)
  • Oblečení do třídy– jednoduché, praktické
  • Oblečení na vycházkya pobyt na zahradě – starší, které se může umazat
  • Gumovky
  • Pyžamo– na odpolední odpočinek se mění 1x za 14 dnů – třída mravenečků a včelek
  • Převlečení na tělocvik (tričko, kraťasy) – pouze třída motýlků
  • Zubní kartáček, zubní pasta a kelímek – třída motýlků, ( třída včelek- dle uvážení rodičů)
  • Všechny věci podepsané
  • Hygienické kapesníky 4 krabičky
  • Toaletní papír 1 velké balení (8 ks )

Rozdělení dětí do tříd

Vedoucí učitelka: Jana Veselá

I.třída MRAVENEČCI – Alena Joujová, Tereza Jelínková

II.třída VČELKY – Jitka Nosková a Jana Veselá.

III. třída MOTÝLCI předškolní dětí –Ivona Kostínková, Petra Buchtová a Eva Veselá

Děti jsou přijímány od 2 let věku a zároveň děti, které nově nastoupily mohou využít adaptační proces (krácení pobytu, postupné prodlužování).

Provoz MŠ je od 600 – 1630 hod.

Děti docházejí denně, nemoc i každá jiná nepřítomnost musí být omluvena. Je možné tak učinit osobně nebo na:

Kontakt: mscimelice@volny.cz

I.tř. – Mravenečci +420 603 860 575

II.tř. – Včelky +420 603 577 072

III. tř. – Motýlci +420 603 860 611

Provozní zaměstnanci:

Kuchařka – Marie Žižkovská

Pomocná kuchařka – Pavlína Geschvandtnerová

Vedoucí škol. jídelny – Petra Buchtová

Uklízečky – Pavlína Geschvandtnerová a Renata Hovorková

Hlášení změn.

Každou nevolnost, teplotu, změnu v jídelníčku, zákaz cvičení apod. musí rodiče oznámit ráno učitelce při předávání dítěte.

Úhrada školného

Školné plaťte na účet 0265404385/0300, variabilní symbol je přidělené číslo dítěte, specifický symbol 31111.  Děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily 6 ti let a děti s odkladem školní docházky, školné neplatí!

V případě nepřítomnosti se úhrada za školné nevrací!

Úhrada stravného

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně ve výši a způsobu úhrady stravného v MŠ.

Výše stravného

Přesnídávka                  10, – Kč

Oběd                   17, – Kč

Svačina                10, – Kč

Do ceny stravného se musí dle přílohy č. 2 vyhlášky č107/2005 započítat nově cena pitného režimu v min. výši 4, – Kč na strávníka denně / bude započítáno do ceny přesnídávky 2, – Kč a do ceny svačiny 2, – Kč/.

Celodenní stravné činí 37, – Kč, polodenní stravné bez odpolední svačiny činí 27, – Kč.  Platbu za stravné zasílejte na účet číslo  299902200/0300 , variabilní symbol je přidělené číslo dítěte.

Obědy se odhlašují 24 hod. předem. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout ve škol. kuchyni od 11.00 – 11.15 hod., vždy jen první den. Neodhlášené obědy musí rodiče uhradit.

Nově se stravné bude hradit zálohově dopředu nikoli zpětně. Výši úhrady stravného dostanete vždy k 15. dni v měsíci a to na měsíc následující. Platbu uhraďte, prosím, neprodleně.

Vše ohledně stravného domlouvejte s vedoucí školní kuchyně paní Petrou Buchtovou, telefonicky +420 731 804 585 nebo emailem na mscimelice@volny.cz.      

Styk školy s rodiči

V zájmu bezpečnosti přivádějí děti do MŠ rodiče a předávají učitelce osobně. Za dítě, které nebude učitelce osobně předáno nenese škola odpovědnost / viz. vyhl. 35/1991 Sb.,par. 10 odst. 2/.    

Je v zájmu rodičů zajímat se o výchovu svého dítěte a účastnit se jednotlivých akcí, které MŠ pro rodiče pořádá. Svou pomocí by mohli přispět i k drobným opravám, výzdobě a zlepšování prostředí, ve kterém jejich dítě tráví většinu dne.

Průběžné informace o plánovaných akcích jsou vždy včas zveřejňovány na nástěnkách. Stížnosti, nesrovnalosti a připomínky projednávejte s vedoucí učitelkou nebo učitelkou na třídě.

 

Autor příspěvku: zscimelic