Václav Mrákota – sponzorský dar

Václav Mrákota poskytl finanční dar ve výši 59 000 Kč na provoz školy, zejména na podporu kulturních, zájmových a dalších aktivit žáků.

Autor příspěvku: zscimelic