vytvarna-soutez04

Výtvarná soutěž

Mateřská škola Čimelice se zapojila do výtvarné soutěže na téma Máme rádi zvířata i ta fantastická, kterou pořádala 15. mateřská škola z Písku a Centrum kultury města Písek. Naše mateřinka zaslala do soutěže pět výtvarných prací.

Tři výtvarné práce spadající do 2. věkové kategorie, kde se na 1. místě umístila Kristýna Klímová s výkresem rozkvetlé louky plné berušek a včelek.

vytvarna-soutez02

 Do 3. věkové kategorie, jsme zaslali dva obrázky, kde se na 3. místě umístila Eva Lukešová s veselým koníkem.

vytvarna-soutez06

vytvarna-soutez04

Děti své obrázky malovaly pod vedením paní uč. Jany Veselé a paní uč. Aleny Joujové.

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo ve středu 1. března v kině Portyč, kde je umístěna i vernisáž výstavy výtvarných prací.

Další účastníci soutěže ve 2. kategorii:

Amálka Nezbedová s obrázkem motýla.

vytvarna-soutez03

Eliška Jandová s obrázkem jarní louky plné včelek.

vytvarna-soutez01

3.věková kategorie:

Valeriia Pashpadurova s obrázkem kočičky v zimě.

vytvarna-soutez05

Autor příspěvku: zscimelic