covid-19 test. Grunge rubber stamp on white background. Design element for advertising. Vector illustration concept

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

covid-19 test. Grunge rubber stamp on white background. Design element for advertising. Vector illustration concept

Testování žáků antigenními testy proběhne ve třech termínech – 1. září (žáci v 1. třídě 2. září), 6. září a 9. září.

Testování nepodstupují žáci:

  • po očkování (14 dnů po plně dokončeném)
  • po prodělaném onemocnění covid-19 (180 dní od 1. pozitivního testu)
  • s doloženým negativním výsledkem testu z odběrového místa

Pokud se žák testování nepodrobí, může se prezenční výuky zúčastnit výhradně s použitím ochranné roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Odmítne-li žák testování i nošení ochranného prostředku, nelze mu umožnit osobní přítomnost na vzdělávání.

Žáci i zaměstnanci jsou povinni nosit roušku ve společných prostorách školy.

Doprovod žáků 1. třídy je možný. Každá osoba je však povinna si při vstupu do školy zakrýt dýchací cesty – rouškou nebo respirátorem. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat.

Autor příspěvku: Vladislav Linhart