003

Zájmové útvary na naší škole

Všichni žáci zahájili prvního září povinnou školní docházku. Na naší škole je převážná většina těch, kterým se po povinných hodinách ještě nechce domů, a proto si vybrali některou zájmovou aktivitu. Kroužků je pro letošní rok na výběr celkem dvacet jedna. K nejoblíbenějším patří ty sportovní –hlavně florbal a atletika. Dále fotbal, stolní tenis, badminton a novinkou je basketbal. Děti od druhé do deváté třídy mohou navštěvovat keramiku. Zde si vyrobí plno krásných výrobků a potěší s nimi svou rodinu i kamarády. Dále nabízíme dětem kroužky jazykové – ruský a francouzský jazyk. Ještě si mohou přibrat rukodělné kroužky – šití, modelářství a nově také vaření. Zcela nová kuchyně tak bude využita i v odpoledních hodinách. Některé děti se zaměřují na počítače. Pak je pro ně připraven kroužek počítačové grafiky, robotiky a fotografování. Jinou skupinu tvoří sborový zpěv, dramatická výchova a hra na hudební nástroj. Výsledkem je pak tradiční vánoční pohádka na Hvížďalce nebo některá další vystoupení dětí a učitelů. Například při svěcení věnců, rozsvěcení vánočních stromečků nebo na slavnosti vítání jara. Speciálně pro žáky devátého ročníku je každým rokem připraven seminář z českého jazyka a matematiky, kde se zaměřují na přípravu k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na střední školy. V neposlední řadě ještě kroužek řečové výchovy, který se specializuje na nápravu logopedických vad u žáků prvního ročníku. Je veden v úzké spolupráci s logopedickou poradnou p. Malčíkové v Písku. Pro žáky osmé a deváté třídy jsou připravena chemická a fyzikální praktika. Tam jsi mohou děti vyzkoušet přímo metodou pokusu vše, co se naučily.  Informace ke všem kroužkům podají třídní učitelé nebo si je můžete najít na našich internetových stránkách v sekci Kroužky. V letošním školním roce byly otevřeny všechny zájmové útvary pro velký zájem našich žáků. Většina už se rozběhla či v nejbližších dnech pracovat začne.

smart

 006005004003002001Robotika
DSC06638DSC06652

 klub

 

Autor příspěvku: zscimelic