Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice

se koná v pátek 5. února 2016 od 13 hodin do 17 hodin v místnosti 1. třídy a v sobotu 6. února 2016 v téže místnosti od 8 do 10 hodin.

K zápisu se dostaví všechny děti se svými rodiči (otcem nebo matkou), které do 1. září 2016 dovrší šestý rok věku.

U všech dětí bude zjišťována školní zralost.

Rodiče přinesou:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. doklad o zdravotní pojišťovně dítěte
    Při zápisu do školy se zjišťuje, zda dítě bude navštěvovat školní družinu.
    Čimelice 7.12.2015

Autor příspěvku: zscimelic